Wolny zawód to forma zatrudnienia, w której osoba wykonująca pracę ma swobodę w wykonywaniu swojego zawodu i nie jest bezpośrednio związana umową o pracę. Wolni zawodowcy są samozatrudnieni lub pracują…
Czytaj dalej