Rejestracja i korzystanie z forum jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.
TERMINY
1. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają odpowiednio:
– Forum – forum dyskusyjne dostępne pod adresem internetowym forum-kredytowe.org
– Administrator – osoba czuwająca nad właściwym funkcjonowaniem forum, posiadająca także uprawnienia moderatora każdego działu forum.
– Moderator – osoba pilnująca porządku w powierzonym mu dziale (działach) forum. Moderator może w pewnych przypadkach edytować, usuwać posty użytkowników, wystawiać im ostrzeżenia czy też blokować dostęp do forum (ban).
– Post (wiadomość) – informacja, pytanie, odpowiedź, opinia w jakiejkolwiek dyskusji na forum.
– Avatar – niewielki obrazek określający użytkownika forum.
– IP, adres IP – liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
– Cookies – małe fragmenty tekstu, które forum wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. Forum-kredytowe.org to forum dyskusyjne służące prowadzeniu dyskusji, wymianie poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych istniejących na forum.
3. Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek.
4. Administratorzy i Moderatorzy Forum nie odpowiadają za treść wiadomości publikowanych na Forum. Zawartość każdej wiadomości na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Administratorów i Moderatorów serwisu i osób trzecich za zamieszczane na Forum wiadomości.
Jak poprawnie dodawać wpisy, komentarze, wątki?
5. Każdy użytkownik forum przed rozpoczęciem dyskusji w danym dziale tematycznym forum, powinien zapoznać się z przyklejonymi w nim, szczegółowymi zasadami publikacji, w których to zawarte są schematy zadawania pytań i odpowiedzi w danym dziale. Zasad tych należy przestrzegać przy zadawaniu pytań lub udzielaniu odpowiedzi.
W szczególności wiadomości publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą:

 • zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem;
 • zawierać treści wzywających do popełnienia przestępstw, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagującej przemoc;
 • zawierać treści naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe osób trzecich;
 • zawierać treści promujących nieetyczne lub omijające prawo zachowania lub działania;
 • zawierać treści podpowiadających w jakikolwiek sposób działania na szkodę wierzycieli.

6. Posty mają zawierać rzeczowe informacje i konkretne odpowiedzi.
Pytania użytkowników i odpowiedzi doradców, dotyczące obliczania zdolności kredytowej, powinny być tworzone na podstawie schematów podawanych przez Moderatorów.
7. Zabronione w treści wysyłanych postów jest:

 • oferowanie darmowych produktów w zamian za skorzystanie z oferty danego doradcy;

8. Publikacja wiadomości zawierających treści reklamowe jest dozwolone wyłącznie na forum Reklama i Forum / Inne.
9. Bezwzględny zakaz nagabywania (upartego łączenia się z) osób, które sobie tego nie życzą, poprzez wysyłanie e-maili czy prywatnych wiadomości przez forum. W szczególności zakazane jest wysyłanie, ofert handlowych i innych informacji marketingowych osobom, które jednoznacznie nie wyraziły na to swojej zgody. Pamiętaj, iż zainteresowany użytkownik sam skontaktuje się Tobą poprzez forum jeśli uzna, iż twoje wypowiedzi na forum są merytoryczne i pomocne.
10. Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych wypowiedzi i kłótni.
11. Zabronione jest pisanie wiadomości wyłącznie dużymi literami oraz nadużywanie formatowania. Należy pisać poprawnie, używając w miarę potrzeby wszystkich znaków języka polskiego. Wiadomości powinny być umieszczane we właściwych działach.
Wiadomości nie mogą być powtarzane w różnych miejscach.
12. Portal jest platformą informatyczną, na której publikowane są artykuły o tematyce związanej z publicznie oferowanymi usługami pożyczkowymi i kredytowymi.
13. Usługodawca świadczy usługi dostępu do informacji zawartych na Portalu oraz umożliwia publikowanie treści na Portalu w formie komentarzy/wpisów/chatu/aplikacji po pożyczkę, kredyt/rejestracji/logowania.
14. Usługi świadczone są nieodpłatnie, a przedstawione na forum informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
15. Usługodawca nie udziela kredytów ani pożyczek.
16.Usługodawca nie jest pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.).
17. Dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę następuje z chwilą przystąpienia do korzystania z Portalu.
18. Strona internetowa Portalu chroniona jest prawem. Korzystanie ze strony internetowej Forum i jego zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych użytkownika

SANKCJE i KARY
19. Przyjmujesz do wiadomości, że Administratorzy i Moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego postu/tematu w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
W szczególności usunięte lub zmodyfikowane mogą zostać posty/wiadomości:

 • zawierające dyskusje nie na temat,
 • zawierające spam (linki, dane kontaktowe, „marketing szeptany” itd),
 • nie wnoszące żadnych merytorycznych wartości,
 • z rażącą ilością błędów ortograficznych,
 • powielane w różnych miejscach na forum,
 • zawierające błędną treść lub obliczenia,
 • będące formą ogłoszenia.

O wartości merytorycznej wysyłanych przez Użytkowników wiadomości i ich kwalifikacji decydują Administratorzy i Moderatorzy Forum.
20. Administratorzy i Moderatorzy Forum zastrzegają sobie prawo do usunięcia z listy użytkowników bez ostrzeżenia oraz blokowania dostępu do Forum Użytkownikom, którzy naruszać będą postanowienia niniejszego Regulaminu.
Ocena czy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora lub Moderatora forum.
W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub/i zostać zablokowany mu dostęp do forum (ban).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21. Administratorzy forum zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum.
22. Administratorzy mogą czasowo zawiesić działalność forum bez podania przyczyn.
23. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jedynie jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum.
24. Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.
25. Użytkownik, pisząc wiadomości na tym forum, przekazuje wszystkie prawa majątkowe do treści napisanej przez niego wiadomości Właścicielowi serwisu.
26. Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Więcej: Polityka Cookies
27. W sprawach spornych, a nie objętych Regulaminem decyzję podejmują Administratorzy Forum.
28. Podmiotem, któremu powierzono zamieszczanie na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, tj. Conectum Group Sp. z o.o. z siedzibą w Stary Miastków 58 (08-420), NIP: 8262199975. Kontakt jest możliwy poprzez e-mail: admin@diip.pl.
29. Podmiotem świadczącym usługę sprzedaży dokumentów prawnych jest Conectum Group Sp. z o.o.
30. Regulamin sklepu jest dostępny pod linkiem: Regulamin sklepu