Oceń wpis

Zgodnie z zapisem widniejącym w ustawie o kredycie konsumenckim banki i firmy pożyczkowe powinny przy wcześniejszej spłacie zobowiązania oddawać klientom  część pobranych już opłat i prowizji. Banki miewają w tej sprawie odmienne stanowisko.Ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Podstawą odrzucenia reklamacji dotyczącej zwrotu części prowizji bywa np. wskazanie, że prowizja została pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. Bank może zatem powołać się na okoliczność, że prowizja nie dotyczy okresu, o który skrócono obowiązywanie umowy. Warto w tej sytuacji zwrócić się do Rzecznika Finansowego.

JaroZgodnie z zapisem widniejącym w ustawie o kredycie konsumenckim banki i firmy pożyczkowe powinny przy wcześniejszej spłacie zobowiązania oddawać klientom  część pobranych już opłat i prowizji. Banki miewają w tej sprawie odmienne stanowisko.Ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity...Forum Kredytowe: Kredyty i Pożyczki - Pomoc, Opinie, Porady