5/5 - (2 votes)

Minister  Sprawiedliwości chce uzupełnić art. 304 kodeksu karnego. Dodany do niego zostanie paragraf:” ci, którzy w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą żądać będą od niej odsetek, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego o łącznej wartości przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych, podlegać będą karze więzienia od trzech miesięcy do lat pięciu”.

EligiuszSS.Minister  Sprawiedliwości chce uzupełnić art. 304 kodeksu karnego. Dodany do niego zostanie paragraf:” ci, którzy w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą żądać będą od niej odsetek, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego o łącznej wartości przekraczającej równowartość...Forum Kredytowe: Kredyty i Pożyczki - Pomoc, Opinie, Porady