Oceń wpis dwqa-answer

Owszem, w niektórych okolicznościach przysługują krótsze terminy, niż ogólnie stosowane 10 lat, istotny jest termin wymagalności, charakter zobowiązania i zaistniałe w między czasie działania ze strony wierzyciela, jak  dłużnika.
 

BursztynOwszem, w niektórych okolicznościach przysługują krótsze terminy, niż ogólnie stosowane 10 lat, istotny jest termin wymagalności, charakter zobowiązania i zaistniałe w między czasie działania ze strony wierzyciela, jak  dłużnika.  Forum Kredytowe: Kredyty i Pożyczki - Pomoc, Opinie, Porady