Oceń wpis

Zgodnie z art. 191 par. 1 kodeksu karnego (dalej: k.k.), kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei zgodnie z art. 191 par. 2 k.k. osoba dokonująca czynu określonego w art. 191 par. 1 k.k. w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Groźba bezprawna powinna być rozumiana zgodnie z art. 115 par. 12 k.k. To realna groźba popełnienia przestępstwa na szkodę danej osoby lub jej osoby najbliższej i groźba spowodowania postępowania karnego przeciwko danej osobie, bądź rozgłoszenia informacji uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej.

GośćZgodnie z art. 191 par. 1 kodeksu karnego (dalej: k.k.), kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei zgodnie z art. 191 par. 2 k.k. osoba dokonująca czynu określonego...Forum Kredytowe: Kredyty i Pożyczki - Pomoc, Opinie, Porady