Oceń wpis

Do licytacji może dojść jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, na wniosek wierzyciela złożony w Kancelarii Komorniczej. Jeżeli wierzyciel informuje telefonicznie o licytacji  – nieprawdopodobnie jest to blef. A udzielanie nieprawdziwych informacji i straszenie w celu uzyskania korzyści majątkowej jest karalne.
Martwić się należy w sytuacji otrzymania korespondencji od komornika dotyczące wszczęcia postępowania egzekucyjnego, poprzez licytację nieruchomości.

StanDo licytacji może dojść jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, na wniosek wierzyciela złożony w Kancelarii Komorniczej. Jeżeli wierzyciel informuje telefonicznie o licytacji  - nieprawdopodobnie jest to blef. A udzielanie nieprawdziwych informacji i straszenie w celu uzyskania korzyści majątkowej jest karalne. Martwić się należy w sytuacji otrzymania korespondencji od komornika...Forum Kredytowe: Kredyty i Pożyczki - Pomoc, Opinie, Porady