Komornik nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego ze świadczeń z FA. Świadczenia pomocy społecznej nie podlegają bowiem egzekucji. “Na mocy art. 833 § 6 kpc, w treści nadanej przez ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 229), nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, , świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne,  dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej”. W razie gdyby do takiego zajęcia doszło przysługuje nam skarga na czynności komornika.

5/5 - (1 vote)
https://forum-kredytowe.org/dwqa-answer/odpowiedz-dlaczy-komornik-moze-zajac-wplyw-z-tytulu-funduszu-alimentacyjnego/EukaliptusKomornik nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego ze świadczeń z FA. Świadczenia pomocy społecznej nie podlegają bowiem egzekucji. 'Na mocy art. 833 § 6 kpc, w treści nadanej przez ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 229), nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne,... UserForum-Kredytowe.orgForum Kredytowe: Kredyty i Pożyczki - Pomoc, Opinie, Porady