5/5 - (3 votes)

Witam serdecznie,
Czy rozważał Pan podjęcie działań restrukturyzacyjnych w ramach ustawy – Prawo restrukturyzacyjne? W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego uzyskuje Pan ochronę prawną ciążących na Panu zobowiązań z jednoczesną próbą podjęcia negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia układu. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego dostępne są 4 procedury.
W przypadku nieprzegłosowania układu, należałoby się zastanowić nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, bowiem obowiązek taki nakłada art. 21 ustawy – Prawo upadłościowe a niedochowanie go może skutkować odpowiedzialnością finansową członków zarządu (łącznie z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej).
W celu dokładnej analizy Pana sytuacji, zapraszam do kontaktu z Doradcy Restrukturyzacyjni (Warszawa), tel. [link]. Pozostaję z szacunkiem,
Jarosław
Doradca restrukturyzacyjny

Jarosław MROŻEKWitam serdecznie, Czy rozważał Pan podjęcie działań restrukturyzacyjnych w ramach ustawy - Prawo restrukturyzacyjne? W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego uzyskuje Pan ochronę prawną ciążących na Panu zobowiązań z jednoczesną próbą podjęcia negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia układu. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego dostępne są 4 procedury. W przypadku nieprzegłosowania układu, należałoby się...Forum Kredytowe: Kredyty i Pożyczki - Pomoc, Opinie, Porady